top of page

Werkwijze

Welke vorm van hulp geboden kan worden hangt af van de vraag en wordt altijd in overleg met uzelf besloten:

- ouderbegeleiding/gesprekken

- eenmalig adviesgesprek gericht op opvoeding of onderwijs; telefonisch ook mogelijk

- individuele begeleiding van kinderen en jongeren; gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling en/of op het aanleren van vaardigheden en gedragsverandering

- individuele begeleiding bij belemmering met het leren en/of het functioneren op school

- individuele begeleiding volwassenen; counseling

- kerntalentenanalyse tieners en volwassenen, Flying Fish biedt een traject aan waarbij er een analyse wordt gedaan en drie coaching sessies geboden worden (mogelijk vanaf 14 jaar)

Omdat ieder mens anders is en elke situatie en elk probleem ook, bestaan er geen kant-en-klare oplossingen. Om die reden wordt er altijd na de intake een plan op maat gemaakt waarin de vraag en de persoonlijke situatie en eigen mogelijkheden centraal staan.

Er wordt gewerkt aan de hand van concrete doelen, regelmatige evaluatie en zo nodig wordt er bijgesteld. 

Flying Fish werkt vanuit een holistisch mensbeeld en met een integratieve benadering. Omdat hoogbegaafden onderling zo sterk verschillen, bestaat er geen sluitende methodiek; daarom is gekozen voor een eclectische manier van werken. Dit vraagt om een scherpe blik, een durf om buiten de kaders te denken, het creatief kunnen toepassen van opgedane kennis en ervaring en een reflectief vermogen. 

bottom of page