top of page

WELKOM OP DE WEBSITE VAN FLYING FISH


Flying Fish biedt psychosociale, pedagogische en/of onderwijskundige hulp aan hoogbegaafde kinderen, gezinnen en volwassenen in Almere.

Dit gaat vaak samen met een proces van bewustwording van het eigen voelen en denken, de eigen identiteit en visie op het leven, waarbij steeds gekeken wordt naar wat er nodig is om een betere balans daarin te vinden. 

Flying Fish wil bijdragen aan meer diversiteit en betere kwaliteit in de hulpverlening en in het onderwijs aan hoogbegaafden.

Flying Fish is gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen en biedt daarnaast ook individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Het kan zijn dat u een heel andere verwachting van het ouderschap had en dat u soms, of zelfs vaak, het gevoel heeft de regie kwijt te raken. Het is nodig uw kind te accepteren zoals hij/zij is en tegelijkertijd als ouder grip te blijven houden. Als u merkt dat deze balans verstoord raakt is het aan te raden hulp te zoeken om grotere problemen te voorkomen. Bij Flying Fish kunt u rekenen op een begripvolle en gelijkwaardige benadering en concrete handvatten zodat u, het liefst zo snel mogelijk, weer verder kunt zonder hulp.

Moeilijkheden die u of uw kind ondervinden in de thuissituatie, op school en/of daarbuiten kunnen samenhangen met extra of extreme intensiteit/prikkelgevoeligheid en hoogbegaafdheid al dan niet in combinatie met adhd, autisme of andere diagnoses. Dit kan een grote impact hebben op het hele gezin en een behoorlijke uitdaging zijn voor u als ouder. Het vraagt veel wijsheid en inzicht van ouders om dit in goede banen te leiden. Als de alledaagse dingen elke dag opnieuw moeizaam verlopen kost dit alle gezinsleden veel energie en zult u als ouder ook sneller dan gewoonlijk geïrriteerd zijn en bestaat het risico dat u en uw kind in een negatieve spiraal terecht komen waardoor het nog moeilijker kan zijn om gedragspatronen te doorbreken. In dat geval kan het heel zinvol en prettig zijn dat er een deskundige luistert, meekijkt en meedenkt.

Een aantal voorbeelden waarvoor u hulp voor uw kind kunt vinden bij Flying Fish vindt u hieronder.

Mijn kind:

- is uitzonderlijk intelligent, maar scoort op school gemiddeld of zelfs ver  daaronder; mijn kind presteert onder zijn/haar capaciteiten

- wil niet naar school gaan

- is somber

- is vaak boos

- scheldt mij uit, schopt en slaat mij; is agressief

- is op school een heel ander kind dan thuis

- is na schooltijd moe en lusteloos

- heeft driftbuien en woedeaanvallen als hij/zij uit school komt

- durft niet te praten tegen vreemden en volwassenen

- is erg gevoelig, angstig, en snel overstuur

- is bang om iets fout te doen en durft daardoor niet met iets nieuws te beginnen, durft niet te leren

- heeft last van faalangst en haakt af zodra er iets tegen zit

- is erg in zichzelf gekeerd, ik kan hem/haar niet bereiken

- durft niet buiten te spelen

- komt vaak huilend of boos terug als hij/zij buiten speelt: er gaat meestal iets mis in het spel met andere kinderen

- heeft erg veel moeite met de dagstructuur en kan moeilijk 'schakelen' naar een volgende stap in de dag. Tegelijkertijd raakt hij/zij van slag als deze structuur wegvalt (als ik toegeef aan het verzet tegen de structuur)

- is eenzaam, heeft geen aansluiting met andere kinderen

- heeft weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld

- heeft moeite met het uiten van emoties, laat emoties niet zien

- is erg perfectionistisch en stelt zichzelf te hoge eisen

- maakt thuis veel ruzie

- accepteert ondanks heldere uitleg geen gezag en heeft hierdoor veel conflicten

- houdt zich vaak niet aan de afspraken en iedere dag moet ik hetzelfde herhalen

- drijft zijn/haar zin teveel door, kan moeilijk rekening houden met anderen

- heeft een enorme behoefte zelf te bepalen, soms is dit ook vanuit angst en ik kan hem/haar hier niet in aansturen/bereiken

- uit emoties op zo'n overweldigende manier dat hij/zij zichzelf erin verliest en zich niet laat troosten of benaderen

- verveelt zich snel, heeft veel uitdaging nodig maar kan tegelijkertijd erg snel overprikkeld raken

- gebruikt vaak negatieve aandacht trucs: treiteren, uitdagen, stout doen, grensoverschrijdend gedrag

- kan niet tot rust komen om in te slapen omdat hij/zij het hoofd niet kan 'uitzetten' en maar blijft denken en praten

bottom of page