Flying Fish

omgaan met extra intensiteit en extra intelligentie

TARIEVEN

Er zijn verschillende manieren om de hulp te bekostigen. U kunt zich als particulier aanmelden; u betaalt dan zelf de rekeningen. Mocht het bekostigen een probleem voor u zijn, dan kan er samen gekeken worden naar andere mogelijkheden. 

Een optie is om contact op te nemen met JGZ (Jeugdgezondheidszorg) om met een medewerker Jeugdhulp te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een PGB (Persoonsgebonden Budget). 

Particulier

Individuele begeleiding kinderen              € 60,00
Individuele begeleiding volwassenen       € 60,00
Gezinsbegeleiding                                    € 60,00
Intake gesprek                                          € 60,00
Adviesgesprek                                          € 60,00Jeugdhulp Gemeente Almere


Via onderstaand email adres kunt u uw hulpvraag direct indienen bij JGZ:


[email protected]


Voor vragen en advies hierover kunt u altijd contact opnemen met Flying Fish via het contactformulier of tel. nr. 06 4506 7744 (ma - vr 9.00 - 17.00).